آکادمی تبادل تجربه‌ی لکسو (توان‌گرفته از گروه شتابدهی لکسو) تلاش می‌کند تا در بازار پرتلاطم و پرهیاهوی اقتصاد امروز، چالش‌ها و مسئله‌ها را پیدا کند و برای حل آن‌ها، راه‌کار ارائه دهد؛ راه‌کارهایی برخاسته از تجربه‌زیسته‌ی حقیقی حرفه‌ای‌های حوزه‌ی لوکس‌گرایی.

آکادمی لکسو بر پایه‌ی تبادل تجربه شکل گرفته است؛ نیاز بازار را شناسایی می‌کند و راه‌حل را در قالب سمینارها و کارگاه‌های کاربردی و کوتاه‌مدت در اختیار علاقمندان به آگاهی و پیشرفت قرار می‌دهد.

امروز آکادمی تبادل تجربه‌ی لکسو به هدف غایی خود که آموزش بر پایه‌ی تجربه‌زیسته‌ی حرفه‌ای‌هاست نزدیک شده است. مسیری دشوار اما هیجان‌انگیز که هسته‌ی مرکزی گروه شتابدهی لکسو، آن را یکی از مهم‌ترین رسالت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌داند.

طرحی های زیبا می توند جهان را تغییر دهد
آکادمی لکسو بر پایه‌ی تبادل تجربه شکل گرفته است؛ نیاز بازار را شناسایی می‌کند
Event Search
Ads